RAYNET CRM
pro fotovoltaiky

Komplexní řešení pro prodej FVE a následnou administrativu. Plně konfigurovaný systém obsahující osvědčený evidenční model s řadou přípravných integrací a automatizací, která vám ušetří čas.

Tvorba nabídek
snadno a rychle

Export dokumentů
pro distributory a SFŽP

Od určitého objemu zakázek je neúnosné vyplňovat tolik dokumentů ručně. Zvlášť, když velkou část informací potřebných pro jejich vyplnění už máte uloženou v systému. Generátor má v sobě v tuto chvíli připravených 25 šablon. Jsou to většinou PDF dokumenty, které vyžadují distributoři elektrické energie nebo SFŽP. Generátor si poradí se všemi variantami plných mocí, žádostí a potvrzení.

Elektronický podpis
plných mocí a SOD

Kalendář pro
efektivní plánování

Obchodní schůzky, místní šetření, interní provoz firmy, ale do určité míry i realizační a servisní činnost. To vše lze evidovat pomocí kalendáře v CRM. Pokud však máte relizací a servisních výjezdů hodně a potřebuje optimalizovat kapacity techniků a distribuci materiálu, může se vám hodit integrace CRM na některý z profesionálních nástrojů, které se této oblasti věnují.

Mobilní aplikace pomocník v terénu

Komplexní řešení pro firmy působící v oboru FVE

Podívejte se, jak to funguje

raynet_screen_compressed

Implementace RAYNET CRM

Implementace je společná cesta k uvedení informačního systému do praxe. Většina projektů začíná analýzou a návrhem řešení, pokračuje stanovením evidenčního modelu a tvorbou vzorových dat. Po nastavení všech potřebných funkcí a výrobě integrací se může přejít ke školení a ladění automatizací. Možná to zní komplikovaně, ale nemusí to trvat ani moc dlouho. Většina implementací je realizovatelná během několika týdnů.

make_screen_compressed

Integrace pomocí Make

RAYNET CRM je funkčně ohraničený software jehož vývoj se nerealizuje na míru, ale obecně pro více než 16 tisíc uživatelů. Díky otevřenému datovému rozhraní – REST API, je však datově integrovatelný s většinou moderních aplikací. Integrace lze v dnešní době dělat rychleji a levněji pomocí no-code platforem. My konkrétně projekty realizujeme přes Make.com.

Vše potřebné na jednom místě

Komplexní řešení pro Váš byznys

Analýza

Začíná se analýzou potřeb, která nám řekne, k čemu všemu chcete a můžete CRM využít, a s jakými další systémy by mělo spolupracovat. Následně se zaměříme analýzu procesů, tzn. jak lidé pracují (postup jejich činností) a nakonec proběhne také analýza dat, která nám ukáže kde data vznikají, odkud kam se přesouvají a komu kdy slouží.

Stanovení evideního modelu

Na základě analýzy se určí správná struktura evidence v CRM, tzn. kdo je klient a kontaktní osoba, co je projekt a obchodní případ a jak se budou používat nabídky, objednávky, produkty a ceníky. Pro každý typ záznamu se definuje maximální rozsah informací, které je potřeba v záznamech evidovat.

Tvorba vzorových dat

Vzorová data reprezentují typické příklady evidence. Jestliže evidenční model je forma, tak data jsou obsah. Dohromady tvoří předlohu pro školení i migraci dat. Na vzorových datech si můžete snadno ověřit, zda systém bude řešit vaše potřeby a jak efektivně se s ním bude pracovat.

Nastavení všech potřebných funkcí

CRM má řadu komplexní funkcí, jejichž nastavení nemusí být jednoduché a účinné bez znalosti celého kontextu. Příkladem budiž vlastní tiskové šablony, pomocí kterých lze exportovat prakticky jakékoliv dokumenty. Při jejich výrobě je však potřeba dodržovat přesná pravidla stejně jako u programování, i když se o programování nejedná.

Výroba integrací a automatizací

Teprve na perfektně nastaveném CRM lze efektivně vytvářet integrace a automatizace. Výhody využití Make spočívají v rychlosti nasazení a podstatně nižší ceně než při klasickém custom vývoji při zachování potřebné funkčnosti a dostatečné spolehlivosti řešení.

Školení a inspirace

Na základě předchozích kroků seznámíme budoucí uživatele nejen s obecnými funkcemi CRM, procesem evidence, ale i s obsluhou všech integrací a automatizací. Kombinujeme osobní setkání s on-line přenosem, takže ze školení může vznikat opakovaně použitelný záznam.

Tak jako každý komplexní software i CRM se dá používat chytře a nebo… méně chytře. O CRM se často říká, že je to lopata pro obchod. Chcete ale tu hromadu dat a procesů obhospodařovávat lopatou? Možná už je vaše firma ve stavu, kdy by bylo vhodnější použít něco mocnějšího, něco jako bagr. No jo, jenže lopatu může vzít do ruky každý a nepotřebuje na to žádné extra vzdělání ani povolení. Takže co dělat když potřebujete bagr, ale nikdy předtím jste ho neobsluhovali? Najměte si s bagrem i bagristu.

Více než 100 firem z oboru používá RAYNET

Naši spokojení klienti

Plnohodnotné propojení CRM s fakturačními systémy (v přípravě)
Nocode / Lowcode versus custom vývoj pomocí tradičních programovacích jazyků (v přípravě)

a spoustu dalšího.

Referenční projekty

S čím máme zkušenosti

V roce 2022 jsme provedli úspěšnou implementaci RAYNET CRM do dvou desítek společností v oboru prodeje fotovoltaických elektráren.

Náklady na implementaci CRM

Ceník služeb

Implementace CRM pro potřeby prodeje FVE

Obsahuje import produktů, obrázkový manuál, 2,5 hodiny online školení / konzultace, generátor PDF dokumentů, automatizaci pro výpočet dotace a ceny po dotaci.

85 000 Kč bez DPH

Měsíčně poplatek za provoz a údržbu integrací
a automatizací

Aktualizace dokumentů, úpravy výpočtů na základě pravidel NZÚ, změny údajů a opravy chyb.

2 500 Kč bez DPH

Výroba vlastních tiskových šablon

Nabídka, smlouva, technický list, energetický posudek, soupis materiálu, předávací protokol, apod.

1 500 Kč bez DPH / hod.

Vytvořit automatizaci je svého druhu investice. Na začátku do toho musíte vložit nejen peníze, ale i čas a energie vše správě vymyslet a nastavit. Stejně jako o investice i u automatizace můžeme spočítat návratnost z hlediska úspory času a finančních prostředků.

Nezávazná poptávka

Získejte RAYNET CRM na klíč


Mohlo by se Vám hodit

S kým spolupracujeme

Pro potřeby implementace CRM typicky provádíme zjištění potřeb a analýzu obchodních procesů. Pokud však chcete obchodní procesy optimalizovat nad rámec CRM software, můžete se obrátit na zkušeného profesionála, kterým je Martin Mlčoch.
Jsme schopni propojit CRM s řadou aplikací a služeb. Pokud ale potřebujete vytáhnout data do konkrétního business intelligence nástroje a získat komplexní pohled na data z nejen z obchodu, nejlépe si s tím poradí DataLook.
Potřebujete robustní konfigurátor produktů nebo nabídek? Klientský portál? Tradiční custom vývoj ve standardních programovacích jazycích dělá spousta firem. My spolupracujeme s Alunico (Praha), HumanIT (Brno) a SimpleCloud (Ostrava). Všechno jsou moderní firmy, takže jsou schopny pracovat na projektech i vzdáleně. Jejich domovské město tedy nehraje roli.
Potřebuje vytvořit nové webové stránky a napojit je na RAYNET? Využijte služeb
profesionálů z DreamSpace.
Previous
Next