Je rozdíl mít CRM a správně používat CRM

Zaměřujeme se na implementaci RAYNET CRM a s tím související
integrace a automatizace pomocí platformy Make.

S čím Vám můžeme pomoct

Řiďte obchod chytře a efektivně

raynet_screen_compressed

Implementace RAYNET CRM

Implementace je společná cesta k uvedení informačního systému do praxe. Většina projektů začíná analýzou a návrhem řešení, pokračuje stanovením evidenčního modelu a tvorbou vzorových dat. Po nastavení všech potřebných funkcí a výrobě integrací se může přejít ke školení a ladění automatizací. Možná to zní komplikovaně, ale nemusí to trvat ani moc dlouho. Většina implementací je realizovatelná během několika týdnů.

make_screen_compressed

Integrace pomocí Make

RAYNET CRM je funkčně ohraničený software jehož vývoj se nerealizuje na míru, ale obecně pro více než 16 tisíc uživatelů. Díky otevřenému datovému rozhraní – REST API, je však datově integrovatelný s většinou moderních aplikací. Integrace lze v dnešní době dělat rychleji a levněji pomocí no-code platforem. My konkrétně projekty realizujeme přes Make.com.

Vše potřebné na jednom místě

Komplexní řešení pro Váš byznys

Analýza

Začíná se analýzou potřeb, která nám řekne, k čemu všemu chcete a můžete CRM využít, a s jakými další systémy by mělo spolupracovat. Následně se zaměříme analýzu procesů, tzn. jak lidé pracují (postup jejich činností) a nakonec proběhne také analýza dat, která nám ukáže kde data vznikají, odkud kam se přesouvají a komu kdy slouží.

Stanovení evideního modelu

Na základě analýzy se určí správná struktura evidence v CRM, tzn. kdo je klient a kontaktní osoba, co je projekt a obchodní případ a jak se budou používat nabídky, objednávky, produkty a ceníky. Pro každý typ záznamu se definuje maximální rozsah informací, které je potřeba v záznamech evidovat.

Tvorba vzorových dat

Vzorová data reprezentují typické příklady evidence. Jestliže evidenční model je forma, tak data jsou obsah. Dohromady tvoří předlohu pro školení i migraci dat. Na vzorových datech si můžete snadno ověřit, zda systém bude řešit vaše potřeby a jak efektivně se s ním bude pracovat.

Nastavení všech potřebných funkcí

CRM má řadu komplexní funkcí, jejichž nastavení nemusí být jednoduché a účinné bez znalosti celého kontextu. Příkladem budiž vlastní tiskové šablony, pomocí kterých lze exportovat prakticky jakékoliv dokumenty. Při jejich výrobě je však potřeba dodržovat přesná pravidla stejně jako u programování, i když se o programování nejedná.

Výroba integrací a automatizací

Teprve na perfektně nastaveném CRM lze efektivně vytvářet integrace a automatizace. Výhody využití Make spočívají v rychlosti nasazení a podstatně nižší ceně než při klasickém custom vývoji při zachování potřebné funkčnosti a dostatečné spolehlivosti řešení.

Školení a inspirace

Na základě předchozích kroků seznámíme budoucí uživatele nejen s obecnými funkcemi CRM, procesem evidence, ale i s obsluhou všech integrací a automatizací. Kombinujeme osobní setkání s on-line přenosem, takže ze školení může vznikat opakovaně použitelný záznam.

Tak jako každý komplexní software i CRM se dá používat chytře a nebo… méně chytře. O CRM se často říká, že je to lopata pro obchod. Chcete ale tu hromadu dat a procesů obhospodařovávat lopatou? Možná už je vaše firma ve stavu, kdy by bylo vhodnější použít něco mocnějšího, něco jako bagr. No jo, jenže lopatu může vzít do ruky každý a nepotřebuje na to žádné extra vzdělání ani povolení. Takže co dělat když potřebujete bagr, ale nikdy předtím jste ho neobsluhovali? Najměte si s bagrem i bagristu.

RAYNET CRM integrace s pomocí Make.com

Propojení se systémy třetích stran

RAYNET CRM pro prodej FVE a TČ
Automatizace obchodních procesů pro nabídkování
Jak zvládnout fakturaci z RAYNET CRM

a spoustu dalšího.

Referenční projekty

S čím máme zkušenosti

V roce 2022 a 2023 jsme provedli úspěšnou implementaci RAYNET CRM do tří desítek společností v oboru prodeje fotovoltaických elektráren.

Často řešíme návaznost obchodu na fakturaci, tzn. umíme si poradit různými specifickými scénáři pro vystavování faktur, jako např. tvorbou částečných zálohových faktur se zúčtováním doplatku k jedné zakázce, tvorbou běžných faktur s dílčím plněním k jedné zakázce nebo fakturací z jedné instance CRM do více účetních jednotek. To všem umíme propojit se systémy iDoklad, ABRA Flexi, Fakturoid, Superfaktura, Vyfakturuj.cz.

Nezávazná poptávka

Získejte RAYNET CRM na klíč


Mohlo by se Vám hodit

S kým spolupracujeme

Pro potřeby implementace CRM typicky provádíme zjištění potřeb a analýzu obchodních procesů. Pokud však chcete obchodní procesy optimalizovat nad rámec CRM software, můžete se obrátit na zkušeného profesionála, kterým je Martin Mlčoch.
Jsme schopni propojit CRM s řadou aplikací a služeb. Pokud ale potřebujete vytáhnout data do konkrétního business intelligence nástroje a získat komplexní pohled na data z nejen z obchodu, nejlépe si s tím poradí DataLook.
Potřebujete robustní konfigurátor produktů nebo nabídek? Klientský portál? Tradiční custom vývoj ve standardních programovacích jazycích dělá spousta firem. My spolupracujeme s Alunico (Praha), HumanIT (Brno) a SimpleCloud (Ostrava). Všechno jsou moderní firmy, takže jsou schopny pracovat na projektech i vzdáleně. Jejich domovské město tedy nehraje roli.
Potřebuje vytvořit nové webové stránky a napojit je na RAYNET? Využijte služeb
profesionálů z DreamSpace.
Previous
Next